אמה פרט (Aime Perret)


חי משנת 1846 עד 1927 בצרפת

אמה פרט צייר צרפתי (1846-1927)