ארון קלמן (Kalman Aron)


חי משנת 1924 עד 2018

צייר אמריקאי ידוע ממוצא יהודי