לי בונטקו (Lee Bontecou)


חי משנת 1931 עד 2022 בארה"ב

פסלת וציירת