ג'ון סולט (John Salt)


חי משנת 1937 עד 2021 באנגליה

ציר אנגלי, אסכולה הפוטוריאליסטית.