רוברט גודנו (Robert Goodnough)


חי משנת 1917 עד 2010 בארה"ב

צייר אמריקאי