מייקל באלוג (Michael Balog)


חי משנת 1946 עד 1987 בארה"ב

אמן אמריקאי