אלפרד ינסן (Alfred Jensen)


חי משנת 1903 עד 1981 בגווטאמלה

צייר מופשט. ציוריו מאופיינים לרוב ברשתות של משולשים, עיגולים או ריבועים בצבעים עזים, המצוירים באימפסטו עבה.