מודזלביץ, אפרים


חי משנת 1931 עד 1995

אפרים מודזלביץ (1931-1995) אמן ישראלי יליד ארגנטינה. עלה לישראל בשנת 1939 ולמד ציור אצל הציירים צבי מאירוביץ' ואברהם ישכיל בחיפה, ולאחר מכן נסע להשתלם בפריז צרפת.