פראנץ קירשקה (Franz Krischke)


חי משנת 1885 עד 1960

צייר הונגרי