סלבדור רוסה (Salvator Rosa)


חי משנת 1615 עד 1673

צייר בארוק איטלקי