פונזרי, אדולפו (Adolfo Fonzari)


חי משנת 1880 עד 1959

צייר איטלקי