קריסטין, לזר (Lazar Krestin)


חי משנת 1868 עד 1938

לזר קריסטין (Lazar Krestin)