פלנץ, ניצה (Niza Flunch)


חי משנת 1943 עד היום

ניצה פלנץ