ארגוב, מיכאל (Michael Argov)


חי משנת 1920 עד 1982

מיכאל ארגוב