רפאל חוואולס (Rafael Chwoles)


חי משנת 1913 עד 2002

0000