לב טוב, יצחק (Itzhak Lev Tov)


חי משנת 1949 עד היום בישראל

יצחק לב טוב