פסו, אברהם (Avraham Pesso)


חי משנת 1959 עד היום

טרם עלה הסבר על צייר זה.....000000