קוזמה, לאיוש (Lajos Kozma)


חי משנת 1884 עד 1948

קוזמה, לאיוש   (Lajos Kozma)ממעצבי הארט דקו החשובים שפעלו בהונגריה, חי בין השנים: 1884-1948