פרופס, משה


חי משנת 1922 עד 1985

טרם עלה מידע מורחב על אמן זה....0000