מינינברג, ביניש (Benish Mininberg)


חי משנת 1902 עד 1996 בישראל

מינינברג, ביניש (Benish Mininberg)טרם עלה הסבר מורחב על אמן זה.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה