מיליך, אדולף


חי משנת 1884 עד 1964

טרם השגנו מידע על צייר זה - נשמח לקבל עליו כל מידע רלבנטי.....0000