רות פקטור (פקטורוביץ) ((Ruth Faktor (Faktorowitsch)


חי משנת 1937 עד היום בישראל

אמנית קרמיקה.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה