פירסט, אדמונד


חי משנת 1874 עד 1955

טרם השגנו מידע על אמן זה - נשמח לקבל כל מידע רלבנטי ליו.