פאול קור (קורנובסקי)


חי משנת 1926 עד 2001 בישראל

פרטים יעלו בקרוב