משה, טמיר


חי משנת 1924 עד 2004 בישראל

פרטים יעלו בקרוב