פוגר, היינריך פרידריך (Heinrich Friedrich Füger)


חי משנת 1751 עד 1818

פוגר, היינריך פרידריך  (Heinrich Friedrich Füger)צייר גרמני