רובין, ידיד


חי משנת 1938 עד 2012 בישראל

פרטים יעלו בקרוב.