פורבוכראי, יהודה


חי משנת 1949 עד היום

אמן ישראלי נולד באיראן בשנת 1949, ועלה לישראל בשנת 1950. למד במכון אבני לאמנות בתל אביב בשנת 1977.