ליפשיץ, לאה (Lea Lifshits)


חי משנת 1931 עד 2013 בישראל

לאה ליפשיץ