אשהיים, איזידור (Isidor Ascheim)


חי משנת 1891 עד 1968 בישראל

פרטים יעלו בקרוב