רוזנברג, רוברט


חי משנת 1962 עד היום

רוזנברג, רוברטרוברט רוזנברג