פרסמן, יוסף (Joseph Pressman)


חי משנת 1907 עד 1963

םםם