אמיתי, יצחק (Yitzhak Amitai)


חי משנת 1907 עד 1984

טרם השגנו מידע על אמן זה....00000