קטמור, ז'אק מורי (Jacques Katmor)


חי משנת 1938 עד 2001

000