שטרוק, הרמן (Hermann Struck)


חי משנת 1876 עד 1944

שטרוק, הרמן (Hermann Struck)