ליליין, אפרים משה (Lilien, Ephraim Moshe)


חי משנת 1874 עד 1925

000000