ציגל, אהרון (Aaron Zigel)


חי משנת 1945 עד היום בישראל

ציגל, אהרון