קרמן, פנחס (Pinchas Kerman)


חי משנת 1890 עד 1981

טרם עלה מידע על אמן זה.....000000