אריך וולפספלד (Erich Wolfsfeld)


חי משנת 1884 עד 1956

Erich Wolfsfeld (גרמני, 1884-1956)