מודזלביץ', אפרים (Efraim Modzelecich)


חי משנת 1931 עד 1995

מודזלביץ', אפרים (Efraim Modzelecich)נולד בארגנטינה ועלה ארצה בשנת 1939. למד ציור בחיפה, מוריו היו ציירים צבי מאירוביץ ואברהם ישכיל. השתלם בציור בפריז ובלונדון ובשנת 1962 הציג תערוכת יחיד במוזיאון הלנה רובינשטיין בל-אביב ובמוזיאון לאמנות בחיפה