צ'רננקו, סרגי (Sergei Chernenko)


חי משנת 1961 עד היום באוקראינה

צ'רננקו, סרגי  (Sergei Chernenko)אמן אוקראיני