מיטלפונקט, מרדכי (Mordecai Mittelpunkt)


חי משנת 1922 עד 1982 בפולין, ישראל

פרטים יעלו בקרוב