אשר רודניצקי (Asher Rodnitky)


חי משנת 1939 עד היום בישראל

פרטים יעלו בקרוב.