מלניקוב, אברהם (Abraham Melnikoff)


חי משנת 1892 עד 1960

000