אטינגר, אליעזר דב (Eliezer Dov Ettinger)


חי משנת 1904 עד היום

אטינגר, אליעזר דב (Eliezer Dov Ettinger)אליעזר דב אטינגר נולד בירושלים בשנת 1904. אטינגר זכה לחינוך מסורתי בחדר ואחר כך למד בישיבת "חיי-עולם" ובבית הספר תחכמוני בירושלים. במחצית הראשונה של שנות העשרים של המאה ה-20 למד ב"בצלאל". בשנת 1927 הצטרף לארגון "ההגנה", במסגרתה לחם בעיר העתיקה בזמן מאורעות תרפ"ט. בין השנים 1932-1930 שהה בברלין, גרמניה, שם היה פעיל במסגרת ארגון "המכבי הצעיר". עם שובו לארץ ישראל שימש בתפקידי פיקוד והדרכה במסגרת "ההגנה". הוא למד בין השנים: 1925-1920 בבצלאל ( בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות,) בירושלים