קלכמן, אירית (Irit Kalechman)


חי משנת 1950 עד היום בישראל

אירית קלכמן