לוריא, אסתר (Esther Lurie)


חי משנת 1913 עד 1998

145236