ינוקא, משה (Moshe Yanuka)


חי משנת 1932 עד היום בישראל

ינוקא, משה (Moshe Yanuka)