איסקוב, לאון (Leon Isakov)


חי משנת 1891 עד 1959 בבולגריה, ישראל

איסקוב, לאון (Leon Isakov)