רוטמן, זינה (Zina Rothman)


חי משנת 1944 עד היום בישראל

זינה רוטמן